• RÅDGIVER: Henry Rosseland (73) på Evje har vært justisminister Knut Storbergets rådgiver i narkotikabekjempelsen. Men han har ikke hatt for mye å gjøre. FOTO: Johs. Bjørkeli

Ett møte og to hilsener på ett år

Henry Rosseland (73) ble utpekt av justisminister Knut Storberget som statsrådens rådgiver i narkotikaomsorgen. Bortsett fra ett møte og to telefoner har lite skjedd.