Stjal bilstereo

Mens mannen var inne i en butikk og handlet, stjal tyver bilstereoen hans.