• FLYTTET: Det ble brukt gravemaskin til å grave opp det verneverdige treet, og så ble det flyttet med kran. FOTO: Kåre Eriksen (UiA)

Flyttet sjeldent tre ved UiA

For å gjøre plass til nye kontorbygninger flyttet UiA et tre rundt 75 meter med kran. De vil verne treet som det kun finnes to av i Norge.