MANDAL: — Det treårige landsomfattende verdiprosjektet «Skal-skal ikke» går mot en avslutning, og nå ønsker jeg å se på hvordan vi kan videreføre disse verdiene i Mandal, spesielt med tanke på levekårsutfordringene vi har i byen, sier ordfører Åse Lill Kimestad.Verdiprosjektet «Skal-skal ikke» tar utgangspunkt i å lære barn og unge å ta gode valg, samt sette voksenrollen i fokus og utfordre voksne til å være tydelige.Tirsdag var Kimestad i møte med lederen av prosjektet, Torhild Roland Vetvik, der de diskuterte hva Mandal kommune kan gjøre når prosjektet avsluttes. I prosjektperioden har Vassmyra ungdomsskole deltatt fra Mandal kommune. - Jeg vil innlemme flere aktører i dette arbeidet, og tenker spesielt på levekårsutfordringene vi har i kommunen vår. Kommunen vil gjerne sette fokus på verdier, og nå vil jeg forsøke å samle trådene slik at vi kan ta fatt på disse problemene. «Skal-skal ikke» er et veldig bra prosjekt, sier Kimestad.Prosjektleder Vetvik, som også er leder av Kristent Pedagogisk Forbund, sier at prosjektet har 26 deltakere fra hele landet, og at arbeidet skal avsluttes i august. - Men vi har ikke lyst til å gi oss, og ønsker å fortsette arbeidet. Vi tenker oss et litt annet fokus der vi blant annet ser på hele oppvekstmiljøet til barn og unge. Dette har vist seg å være et enkelt konsept som virker, og vi får god omtale i evalueringsrapporten fra NOVA, sier Vetvik, og legger til at også andre har gitt gode tilbakemeldinger på prosjektet.