MANDAL: — Jeg ser ingen annen utvei enn å trekke meg med øyeblikkelig virkning, sier nestleder Eigil Berg Pedersen etter at leder Lillian Olsen sa i intervju med Fædrelandsvennen at hun ville ha rullestolrampe ved Andorsengården. Berg Pedersen, som sammen med Olsen er valgt av bystyret til å sitte i Mandal kommunale råd for funksjonshemmede, mener det er galskap å anlegge rullestolrampe i stedet for heis, og mener det ikke er noen vits i å være nestleder i et råd hvor de øvrige medlemmene ikke hører på den eneste som er rullestolbruker. Barnslig reaksjon

Eigil Berg Pedersen er lam fra brystet, og har derfor fingerfunksjonen i orden.- Men det finnes en rekke mandalitter som kun har armfunksjonen intakt, og disse har ingen sjanse til å klare å komme inn i Andorsengården ved bruk av ei rullestolrampe - selv med svak stigningsgrad. - Uansett blir det for kraftig stigning for dem, sier Berg Pedersen.Lillian Olsen synes utmeldelsen er en heller barnslig reaksjon, all den tid Berg Pedersen ikke skal ha uttalt seg negativt til rullestolrampe når saken har vært diskutert innad i rådet.- Han har tydeligvis ikke likt at jeg som leder svarte på det Fædrelandsvennen ønsket å vite, men Berg Pedersen må lære seg å spille på lag som alle andre, sier Lillian Olsen.Det er på høy tid med en avklaring i denne saken. Ifølge Lillian Olsen har det vært jobbet med denne saken i over ti år. Onsdag møtte hun representanter fra kommunen og Fylkeskonservatoren for å diskutere en løsning. Benekter konflikt

Han benekter derimot at det er en åpen konflikt i rådet, men at det i stedet er svært ulike meninger om hva som er den beste løsningen.- Når de ikke sitter i rullestol selv, så skjønner de heller ikke hvilke løsninger som fungerer best, sier Berg Pedersen.Andorsengården er ikke bare vernet, men fredet. I praksis betyr det at det ikke er lov til å gjøre noe som helst, sier Aase Bessesen, arkitekt hos Fylkeskonservatoren.Fylkeskonservatoren ønsker å finne en løsning som kan sikre funksjonshemmede tilfredsstillende adgang, og vil sammen med de andre partene se nærmere på muligheten for å få montert en utvendig løfterampe på framsiden av bygget. Berg Pedersen har liten tro på en slik rampe, da den er svært sårbar for vær og kulde.Ising og snø gjør den ubrukelig, og varmekabler i bakken er et minimum for at den skal kunne fungere, sier han.roar.greipsland@fedrelandsvennen.no