VENNESLA: — Det jobbes intenst for å sikre nok boliger i alle deler av kommunen. I dag er det helt klart for få tomter enkelte plasser, deriblant på Hægeland, sier Bransdal.Hun har fått flere telefoner fra folk som er frustrert over at kommunen tilsynelatende ikke vil tilrettelegge for flere tomter på Hægeland før de siste tomtene i boligfeltet Smiedalen er solgt ut.- Det har vært en tendens til dette, men vi kan ikke ha det slik. Det blir feil hvis tre ledige tomter som oppfattes som mindre attraktive skal sperre for videre utbygging og bosetting. Jeg vet at mange ønsker å bygge i Hægeland og at det er viktig at det gjøres noe her, fortsetter ordføreren.Hun opplyser at det nå er tatt initiativ til at nye tomter skal klargjøres, både på Hægeland, i Kvarstein-området og på Skarpengland. På Homstean planlegges det en rekke nye boliger i privat regi.- Når utbyggingen faktisk kan skje er selvfølgelig også et budsjettspørsmål, men vi er nødt til å være offensive. Hvis ikke risikerer vi at folk flytter fra bygda eller at vi mister potensielle nye innbyggere.- Men vi må ikke bare se på tomter for eneboliger. Det må også vurderes andre alternativer, som leiligheter og tomannsboliger, sier hun.