- Amatørmessig undersøkelse

Audnedal skal bruke ungdomsskoleelever for å undersøke hva innbyggerne mener om kommunesammenslåing. Det får flere til å reagere.