Uvanlig stille natt for politiet

Usedvanlig stille natt til lørdag for agderpolitiet.