• Anne-Berit Erfjord i Kvinesdal historielag foran den ene inngangen til helleren som var i ferd med å bli begravd av anleggsveien. FOTO: Torbjørn Witzøe

Kulturminne delvis begravd av anleggsvei

En planlagt gang— og sykkelvei til et nytt boligfelt må nå legges om etter at en historisk "heller" ble glemt.