• Her vil Christopher Eikeland (25) bygge en enebolig med garasje. Veien må gå opp på baksiden fra Veråsvegen, på grunn av ei freda eik som står like ved gården ved Eikelandsvannet. FOTO: Kjetil Nygaard

Får oppfylt drømmen om å bygge hus på hjemplassen

Politikerne så bort fra rådmannens innstilling og godkjente fradeling av ei tomt på Eikeland i Vennesla.