• Øvre Slettheia barnehage (til venstre i bildet) er delvis pakket inn i plast, siden bygget lekker. Til høyre ligger barneskolen på stedet. FOTO: Tormod Flem Vegge

Gjorde seg utilgjengelig og startet nytt byggefirma

Hark Dwinger startet nytt firma i Tyskland etter at han hadde bygget barnehagen på Øvre Sletteheia som nå trolig må rives på grunn av råteskader og konstruksjonsfeil. På firmaets nettsider har det blitt reklamert for barnehagen.