– Jeg tror det hadde vært bedre for partiet om Knut Arild Hareide hadde tatt på seg rollen som parlamentarisk leder, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Nå er det han selv som skal lede KrFs stortingsgruppe. – Jeg tror det hadde vært bedre for partiet om Knut Arild Hareide hadde tatt på seg rollen som parlamentarisk leder, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Nå er det han selv som skal lede KrFs stortingsgruppe. Foto: NTB Scanpix

Grøvan måtte ha tenkepause: Overrasket over Hareides plutselige nei