Beslutningen er i tråd med transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, og kom fram i Stortingsmøtet tirsdag.

– Jeg kan ikke tro at politikerne virkelig mener det er akseptabelt å føre båt med promille oppunder 0,8, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Hun mener grensen må senkes til 0,2, slik den er for bilførere.

Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.

I tillegg påpekes det at det ikke er ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs. Kristoffersen mener imidlertid dagens ressurssituasjon må være irrelevant.

– Mellom hver tredje og hver fjerde dødsulykke fra fritidsbåt er rusrelatert, sier generalsekretæren.

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er seks færre enn i 2017, og det laveste tallet siden 2001. Antall omkomne med alkoholpåvirkning holder seg imidlertid noenlunde stabilt.