• Veibanen ved rundkjøringen i Tordenskjolds gate skal graves opp i forbindelse med at det skal legges strømkabler mellom tekniske bygg som ligger ved Tordenskjolds gate skole (Todda) og Baneheitunnelen. Dermed stenges tunnelløpet til høyre. FOTO: Tormod Flem

Stenger atkomst til Baneheitunnelen i tre uker

Atkomsten fra Festningsgata til østgående løp i Baneheitunnelen stenges i tre uker.