• Reidar Fuglestad fortalte under orienteringen i bystyret at Nicolai Tangen har bidratt med 30 millioner til drift og 30 millioner til investering i forbindelse med bygging av Kunstsilo. Han presenterte også denne tegningen som viser hvordan det kan se ut når Kanalbyen er ferdig utbygd og Kunstsiloen er ferdig. FOTO: Kjetil Reite

Tangen har bidratt med 60 mill. til Kunstsilo

Reidar Fuglestad vil skape en større begeistring for Kunstsilo. Han mener Kristiansand nå skaper en enestående destinasjon for kultur og opplevelser.