• Av de 7000 som årlig får borreliose-utslett blir 450 alvorlig rammet. FOTO: Kjartan Bjelland

Felles nordisk kamp mot flåtten

Neste uke møtes nordiske eksperter på flåttbårne sykdommer i Oslo for å finne en bedre behandling og oppfølging av det flere mener er en forsømt pasientgruppe.