• Formannskapspolitikerne i Søgne ble onsdag orientert om situasjonen for de to sykemeldte ansatte, Randi Fidje og Liv Tone Askildsen, som vant over kommunen i en varslerrettssak. Bildet er tatt like før dørene lukket seg for presse og tilhørere. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Tause om situasjonen for sykemeldte varslere

Verken politikere eller administrasjon vil si noe om hva Søgne kommune gjør for å få de sykemeldte varslerne Randi Fidje og Liv Tone Askildsen tilbake i jobb. Advokaten deres mener kommunen ikke ivaretar sitt arbeidsgiveransvar.