• Kristen vgs-elevene, her representert ved Lina Hafver og David Åkerlund Foss, har stått for planleggingen og gjennomføringen av det som har skjedd på scenen foran kulturhuset. FOTO: Nicolai Gaustad Olsen

– Kommunen er heldig som har oss med på laget

Vennesla-dag på fvn.no: Elever ved Kristen VGS har hatt ansvaret for organiseringen av hovedscenen.