Grøvan vil ha åpen votering om tre likestilte forslag

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan tar kampen mot hemmelig avstemning og mener landsmøtet må velge mellom tre likestilte alternativer.

Publisert:

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan ønsker ikke en hemmelig votering om retningsvalg på partiets avgjørende landsmøte fredag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

  • NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg håper det kan bli en åpen votering på fredag. Jeg tror andre kommer til å foreslå det, men jeg kommer til å støtte det, sier han til NTB.

– Det kler oss best, fordi vi har sagt at vi skal ha en åpen prosess, legger Grøvan til.

Samtidig varsles det at han snart er klar for å legge fram detaljene i forslaget som utfordrer stemmerekkefølgen når landsmøtet fredag skal avgjøre partiets veivalg.

Stå for det

Grøvan har ikke noe til overs for å avslutte prosessen med hemmelig valg, der man ikke lenger vet hvem som stemte hva «spesielt hvis det blir en vesentlig bevegelse på fargene på mandatene som fylkesårsmøtene har valgt».

– Ingen stiller med bundet mandat, men hvis man endrer syn, må man kunne stå for det. Det motsatte vil skape stor grad av mistenksomhet og mistenkeliggjøring om hvem som har stemt annerledes hvis det blir et avvik i forhold til det de er valgt på grunnlag av, sier Grøvan.

– Nå må vi tenke på hvordan vi skal samle laget, argumenterer han.

Sentrumsveien

Grøvan har foreslått en «tredje vei», nemlig å forbli i opposisjon og beholde Erna Solberg (H) som statsminister.

– Men er det greit å endre oppfatning under landsmøtet?

– Man kan aldri utelukke at det kommer opp ting som gjør at det er greit å gjøre det.

– Men er det greit?

– Det vil være overraskende hvis dette skjedde i stort omfang. Men hvis det skulle skje, må den enkelte stå til ansvar.

– Det vil vel legge et stort press på dem som eventuelt skifter side, som får ansvaret for utfallet?

Det ansvaret sitter de med uansett. Det er ikke et holdbart argument.

Møter motbør

I sakspapirene til landsmøtet heter det om avstemninger at «alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Avstemning skjer skriftlig.» Det er altså et skriftlig, hemmelig valg som er innstillingen fra KrFs landsstyre.

– Det var stort flertall i landsstyret for det som ligger der nå, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

– Jeg håper det landsmøtet vedtar, gjenspeiler det, legger han til.

Bekkevold støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Utfordrer rekkefølgen

KrFs landsstyre foreslår at på landsmøtet fredag settes Grøvans forslag om å «fortsette som konstruktivt opposisjonsparti (...) på ikke-sosialistisk side» – opp mot å søke å gå i regjering.

Dersom Grøvans forslag faller, er planen at det stemmes over partilederens forslag om å søke muligheter for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp, eller nestleder Kjell Ingolf Ropstads forslag om først å forsøke med dagens regjering.

– Det gir ingen mening. Det er bare én grunn til at man har valgt å gjøre det på denne måten, og det er for å eliminere det tredje forslaget, sa Grøvan til NTB da landsstyrets innstilling var klar for to uker siden.

Se KrF-saken forklart på to minutter:

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Hans Fredrik Grøvan
  2. Kristelig Folkeparti (KrF)