• Svein Harberg og Høyre lover å gi fosterforeldre delvise partsrettigheter. Etterlengtet, ifølge fosterhjemsforeningen FOTO: Kristin Ellefsen

Høyre vil gi fosterforeldre økt innflytelse

Høyre vil øke fosterforeldrenes status ved å gi dem delvise partsrettigheter. Bedre økonomi for fosterforeldre loves ikke.