I planene for ny vei til Kjevik, vil denne veistrekningen forbi Hamresanden bli stengt for privatbiler. Man må betale bompenger for å kjøre gjennom tunnelen. I planene for ny vei til Kjevik, vil denne veistrekningen forbi Hamresanden bli stengt for privatbiler. Man må betale bompenger for å kjøre gjennom tunnelen. Foto: Kjetil Reite

Gammel vei blir stengt - bom på den nye