• Her mangler en GPS-skjerm etter et tyveri på et anleggsområde i Grimstad den 19. september. FOTO: Politiet

Tyver har stjålet fra anleggsområder tjue ganger denne høsten

Siden august har det vært tjue tyverier av GPS-utstyr på Sørlandet. Politiet tror mobile vinningskriminelle er på ferde.