• Trolig kommer setesdalskulturen inn på UNESCOs liste over verdens viktigste kulturarv. Det forplikter Setesdal til å føre tradisjonene videre. Ladekappleiken for de aller yngste under Setesdalsfestivalen er et viktig redskap i så måte. Her viser 8 år gamle Hildegunn Aurora Mendez Bjørgum at hun kan setesdalsstev, FOTO: Johs. Bjørkeli

Setes­dals­festi­valen: De unge må sikre verdens­arven fra Setesdal

Setesdal håper at stevkunsten, dansen og slåttespillet skal få samme status på verdensbasis som tangoen i Argentina.