Setes­dals­festi­valen: De unge må sikre verdens­arven fra Setesdal