• Både Harald Furre (H) og Jan Oddvar Skisland (Ap) har skole og oppvekst som hjertesaker i valgkampen. Hjemmelekser og gratis skolemåltid er sakene de er mest uenige om. FOTO: Jacob Buchard

Hva skiller egentlig Høyre og Ap i skolepolitikken?

Begge har skole som hjertesak. Men når det kommer til lekser, sfo og konkrete tiltak står Harald Furre (H) og Jan Oddvar Skisland (Ap) for to ulike retninger.