Fete glis etter å ha landet nasjonale leveranser: Fra venstre styreleder Terje Marcussen, daglig leder Vetle Misje og driftssjef Frode Birkenæs. Fete glis etter å ha landet nasjonale leveranser: Fra venstre styreleder Terje Marcussen, daglig leder Vetle Misje og driftssjef Frode Birkenæs. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi må nok kjøre en del doble skift fremover