E 39-arbeidet stopper opp i to uker

Neste onsdag blir det stans i arbeidet med den nye E 39 i to uker. Da vil den midlertidige fartsgrensen på Døle bro bli fjernet.