Alethia Elliott er døv og lettere psykisk utviklingshemmet. Etter en lang kamp mot Søgne kommune fikk familien gjennomslag for at 21-åringen fikk et botilbud sammen med likesinnede ved Signo Vivo i Sandefjord. Alethia Elliott er døv og lettere psykisk utviklingshemmet. Etter en lang kamp mot Søgne kommune fikk familien gjennomslag for at 21-åringen fikk et botilbud sammen med likesinnede ved Signo Vivo i Sandefjord. Foto: Jacob Buchard

Alethia-oppgjør havner hos Sivilombudsmannen