• Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet, og avhengig av tegnspråk og tilsyn. Fylkesleder Christian Eikeland i Fremskrittspartiet mener Søgne kommune ikke kan være bekjent av behandlingen de har gitt den døve og utviklingshemmede jenta. FOTO: Bjelland, Kjartan

Mener Søgne kommune gjemmer seg bak en paragraf

Christian Eikeland (Frp) mener Søgne kommune må se mennesket, og ikke gjemme seg bak en paragraf i saken om Alethia Elliott som ikke får et tilrettelagt tilbud i Sandefjord.