Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet, og avhengig av tegnspråk og tilsyn. Fylkesleder Christian Eikeland i Fremskrittspartiet mener Søgne kommune ikke kan være bekjent av behandlingen de har gitt den døve og utviklingshemmede jenta. Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet, og avhengig av tegnspråk og tilsyn. Fylkesleder Christian Eikeland i Fremskrittspartiet mener Søgne kommune ikke kan være bekjent av behandlingen de har gitt den døve og utviklingshemmede jenta. Foto: Bjelland, Kjartan

Mener Søgne kommune gjemmer seg bak en paragraf