Regjeringen vil fortsatt ha rettssaker i Farsund

Domstolkommisjonen ville stenge, mens regjeringen nå vil opprettholde aktiviteten i Lister tingrett. Likevel forsvinner to av tre sorenskrivere i Agder i forslaget som nå sendes på høring.

Publisert:

Lister tingrett ligger i Farsund. Foto: Anette Os

  • Eivind Kristensen

AGDER: – Dette er helt i tråd med det jeg har jobbet for, at vi skulle bli med i en større enhet, og samtidig opprettholde det lokale tilbudet, sier dagens Lister-sorenskriver Robert Versland til Fædrelandsvennen.

Domstolkommisjonen foreslo i fjor høst å redusere antall tingretter fra dagens 60 til 22 ved å gjennomføre en rekke sammenslåinger. Det ville betydd at Lister tingrett forsvant helt.

Forslaget fikk kritikk for å bidra til utarming av distriktene. Man fryktet at lokale advokatkontor kunne bli stengt i kjølvannet av nedleggelsene. Det ble også pekt på at publikum ville fått lenger reisevei.

På den annen side ble det trukket fram at det er vanskelig å opprettholde kompetansen i små domstoler, og at man ved dagens ordning er sårbare for sykefravær og dommeres inhabilitet.

I forslaget som sendes ut til høring nå vil regjeringen beholde alle dagens rettssteder, men i stedet kutte antall rettskretser til 22.

– Regjeringen har gjort en glimrende jobb med å ivareta distriktene, sier sorenskriver Versland.

Les også

Vil legge ned Lister tingrett

Dagens tre domstoler i Agder; Kristiansand, Arendal og Farsund foreslås opprettholdt som rettssteder, med en felles administrasjon. Dommerne kan dømme i rettssaker i alle byene.

– Dette er et godt grep som sikrer både kompetanse og kapasitet i distriktene, sier Ingunn Foss, stortingsrepresentant fra Agder medlem av justiskomiteen for Høyre.

Ved sammenslåing til en rettskrets fjernes to av tre sorenskrivere i landsdelen.

– Jeg tror det er mer hensiktsmessig med en domstol for hele Agder, med en toppleder, sier Robert Versland.

– Du fryktet ikke for det lokale selvstyret?

– Nei, jeg har så god erfaring med både Kristiansand og Arendal. Domstolene er veldig godt drevet. En god styring for Agder er sammenfallende med god styring for Farsund.

Regjeringen ønsker også at Lista jordskifterett blir værende i Flekkefjord.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Eivind Kristensen eivind.kristensen@fvn.no
Publisert:

Les også

  1. – Vi trenger domsto­lene tilgjen­gelig for alle som trenger det

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Kristiansand
  2. Lister
  3. Domstolene
  4. Farsund