Skole avlyser konsert med Tom Hugo etter reaksjoner fra foreldre