Barnehagestreiken: – Må regne med at flere barnehager kan bli berørt