Husker at de spurte Viggo Kristiansen om å sitte barnevakt