Omikron domi­nerer i Vennesla: Vurderer lokale restrik­sjoner

foto