Brannsjef Mikael Kristiansen (t.h.) og hovedtillitsvalgt og utrykningsleder Albert Kjetså hos Setesdal Brannvesen opplever å stadig oftere komme før ambulansen på oppdrag. Det krever mer opplæring og mer bruk av penger. Brannsjef Mikael Kristiansen (t.h.) og hovedtillitsvalgt og utrykningsleder Albert Kjetså hos Setesdal Brannvesen opplever å stadig oftere komme før ambulansen på oppdrag. Det krever mer opplæring og mer bruk av penger. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Kommer oftere før ambulansen