• - Har du hørt at det ikke har vært reist innvendinger mot utbyggingsplaner, spør grunneier Kjetil Uleberg på Hovden. Han regner med å komme i gang med utbygging av Gåttestøylen caravanpark på myrområdet bak ham, i løpet av året. Hyttefolket i blant andre Dyregrenda (t.h.) og Hovden Fjellpark (t.v.) er ikke særlige glade for planene. FOTO: Johs. Bjørkeli

Ulebergs caravanpark i rute

Gåttstøyl Caravanpark med 80 oppstillingsplasser for vogner og spikertelt på Hovden, like nedenfor Hovden Fjellpark, kan bli påbegynt i løpet av året.