• Både Fylkesmannens miljøavdeling og Kristiansand kommune som forurensningsmyndighet vil tillate at det fortsatt blir tømt forurenset steinmasse i sjøen ved Lagmannsholmen.

Vil fortsette å tømme forurenset steinmasse i sjøen

Fylkesmannens miljøavdeling og Kristiansand kommune som forurensningsmyndighet vil fortsatt tillate kommunen å tømme forurenset steinmasse i sjøen ved Lagmannsholmen.