• Brannen i gymsalen på Lindesnes ungdomsskole i januar var betydelig, men ikke stor nok til å ødelegge betongfundamentet rundt. Det er fortsatt uklart om gymsalen blir bygget opp igjen slik den var. FOTO: Jarle R. Martinsen

Slipper å rive gymsalen

Betongfundamentet rundt den utbrente gymsalen på Lindesnes ungdomsskole er uskadd.