• Politimester Kirsten Lindeberg håper trusselnivået mot Norge senkes slik at politiet igjen kan låse våpnene inn i bilene. FOTO: Jon Anders Skau

- Et sivilt preg er en styrke ved norsk politi

Politimester Kirsten Lindeberg har fått et mer positivt syn på bevæpning av politiet etter et drøyt år med midlertidig bevæpning, men ønsker et politi med sivilt preg på generell basis.