• Prosjektleder Bjørn Tore Rosendahl (til venstre) og prosjektkoordinator Simen Zernichow ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand arbeider nå med å etablere et krigsseilerregister, der opplysninger om nærmere 40.000 krigsseilere skal på plass. FOTO: Tormod Flem Vegge

40.000 krigsseilere får egne hjemmesider

Søren Brandsnes (94) fra Kristiansand er én av rundt 40.000 krigsseilere som nå får sin egen hjemmeside i et digitalt krigsseilerregister.