• -Arbeidet dreier seg om å sikre at både kvinnens og fosterets interesser blir ivaretatt, sier assisterende fylkeslege Toril Hagerup-Jensen. FOTO: Steinar Vindsland

- Det er en tøff oppgave

— Det er selvsagt en stor etisk utfordring å balansere abort mot ivaretakelse av liv.