• Kraftselskapet måtte måke med tråkkemaskin og sperre av rundt kraftlinjene ved Øyarvatn i februar. FOTO: Sira-Kvina kraftselskap

- Jeg kunne stå på bakken og ta på høyspentlinja

Enkelte steder på fjellet er det nå så mye snø at høyspentlinjer utgjør en livsfare for folk.