• Returkraft på Dalane har økt prisene på hva det koster renovasjonsselskapene å levere avfallet til forbrenning. Hvis Mandalsregionens Renovasjonsselskap (Maren) får gjennomslag for lavere priser, vil Returkraft fortsette å gå med underskudd i årene fremover. Det er eierkommuner som Kristiansand og Arendal som til slutt kan bli nødt å dekke et slikt tap. FOTO: Kristin Ellefsen

Returkraft kan tape stort på søppelstrid

Returkraft kan tape mellom 40 og 50 millioner i året hvis mandalsregionen får gjennomslag for at de betaler for mye for å levere søppelet. Forbrukernes renovasjonsavgift kan derimot gå ned.