• Runar Glamsland jobber med vedlikehold av byens havner. Fristen for å sjøsette båtene og rydde opp etter seg var sankthans, men det flyter fortsatt på parkeringsplassen ved Kuholmen. FOTO: Christian Tunge

Slappe båteiere risikerer borttauing

Fristen for å sjøsette småbåter gikk ut på mandag, men det ligger fortsatt over 60 båter, båtkrybber og masse søppel på land i småbåthavnene i Kristiansand.