• ecsImgmink-1913191365814001034.jpg FOTO: Arkiv

Masseflukt etter takkollaps på minkfarm

Siden lørdag har minst 82 mink vært på rømmen etter at taket på den ene driftsbygningen ved Holmegård Pels kollapset. Rundt 20 dyr døde i ulykken.