• Det var ingen som stilte seg opp foran vår linse på denne hustrige februarfredagen. Eneste tegn til liv på torvet i Mandal denne gang var salg av egg og poteter. Noen sjeler sto i kø for å sikre seg ferskvarene. Husk: Vi er hver fredag klokka 12 på torvet. Kom med ditt budskap – ingenting for lite eller for stort! FOTO: Jarle R. Martinsen

Torvet Mandal