GPS-klokker for barn: – Dette kan hemme barnets utvikling til å bli et selvstendig menneske