Behandlet ni skader i fjellet

Rovernes beredskapsgruppe har hatt en ganske rolig jule— og nyttårstid i Sirdal.