• FOTO: fvn.no tipser

Steinras ved Hogganvik

Politiet fikk melding om et steinras på fylkesvei 202 ved Hogganvik.