• KRAFTPENGER: Ordfører Arne Thomassen og flertallet i bystyret tror på større utbytte fra Agder Energi enn rådmannen har budsjettert med. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Satser på 100 millioner i økt utbytte fra Agder Energi

I 2012 fikk Lillesand 14 millioner kroner i utbytte fra Agder Energi. Flertallet i bystyret regner med 20,5 millioner kroner i 2013.